Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

plaatsnaambordNaoberzorg Swolgen is ontstaan door een aantal betrokken Swolgenaren. “Ik zie d’r vur ow, ziede geej d’r vur meej” is een treffend gezegde, evenals: “Daor gaon we vur”. 

Onze slogan: Voor elkaar, door elkaar, met elkaar!

Bestuur Naoberzorg Swolgen:

 • Marion Huijs
 • Jacqueline van Horck
 • Ineke Vermeulen
 • Mia Janssen
 • Sjoerd van Staveren

Het Contactteam:

 • Janet Kerstjens
 • Roseliek Custers
 • Marion Huijs
 • Mia Janssen

Team inloopochtend:

Donderdag:

 • Lily Thissen
 • Lea Smeets
 • Diny van Rijswijck
 • Lilian Mulders
 • Wil Elbers
 • Dorry Rutten
 • Marilou Smeets

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter:             Marion Huijs
 • Penningmeester:  Ineke Vermeulen - Rekeningnummer : NL76 RABO 0319 7408 54
 • Secretaris:            Jacqueline van Horck - Jan van Swolgenstraat 3H, 5866AS, Swolgen

Stichtingsbestuur:

 • Naoberzorg Swolgen valt onder het Stichtingsbestuur Naoberzorgpunt Meerlo.