Tel: 06-13726280     E-Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

plaatsnaambordNaoberzorg Swolgen is ontstaan door een aantal betrokken Swolgenaren. “Ik zie dur vur ow” is een treffend gezegde, evenals: “Daor gaon we vur”. 

Onze slogan: Voor elkaar, door elkaar, met elkaar!

Initiatiefgroep Naoberzorg Swolgen:

 • Marion Huijs
 • Jacqueline van Horck
 • Ineke Vermeulen
 • Mia Janssen
 • Sjoerd van Staveren

Het Contactteam:

 • Janet Kerstjens
 • Roseliek Custers
 • Marion Huijs
 • Mia Janssen

Team inloopochtend:

Donderdag:

 • Lily Thissen
 • Lea Smeets
 • Diny van Rijswijck
 • Lilian Mulders
 • Wil Elbers
 • Dorry Rutten
 • Jo Engels

Dagelijks bestuur:

 • Voorzitter:             Marion Huijs
 • Penningmeester:  Ineke Vermeulen - Rekeningnummer : NL76 RABO 0319 7408 54
 • Secretaris:            Jacqueline van Horck - Jan van Swolgenstraat 3H, 5866AS, Swolgen

Stichtingsbestuur:

 • Naoberzorg Swolgen valt onder het Stichtingsbestuur Naoberzorgpunt Meerlo.