Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

Een vrijwilligersorganisatie als de onze kan niet zonder sponsors. Zonder hun steun kunnen wij niet doen wat wij graag willen doen. Hieronder vindt U de instanties en bedrijven die ons steunen of gesteund hebben door middel van een financiele bijdrage of een  korting op geleverde goederen of diensten: