Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

Naam van de instelling:

Stichting Naoberzorg Swolgen

RSIN nummer:

86300278

Contactgegevens:

Jan van Swolgenstraat 3H

5866AS, Swolgen

www.naoberzorgswolgen.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-13726280

 

Functies en namen van de bestuursleden:

 • Voorzitter: mevr. Marion Huijs
 • Secretaris: mevr. Jacqueline van Horck
 • Penningmeester: mevr. Ineke Vermeulen
 • Bestuurslid: mevr. Mia Janssen
 • Bestuurslid: dhr. Sjoerd van Staveren

 

Beloningsbeleid:

Stichting Naoberzorg Swolgen heeft geen werknemers. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers en deze ontvangen daar geen geldelijke beloning voor. Als vrijwilligers onkosten maken dan worden deze door de stichting vergoed na overleggen van bewijs van het maken van de onkosten. Denk daarbij aan: kilometervergoeding voor vervoer van dorpsbewoners naar activiteiten; aanschaf materialen voor knutselactiviteiten, aanschaf materialen voor surprises.

Voor de activiteit "Kom op de soep en in beweging" wordt regelmatig een yoga- of gymnastiek docent ingehuurd. Deze ontvangt na facturatie een voor zulke activiteiten normale betaling op basis van gemaakt uren.

 

Doelstelling en Beleidsplan:

Inleiding

We zijn steeds meer op elkaar aangewezen. Ook als het gaat om hulp en ondersteuning. En we zien dat mensen zonder sociaal netwerk daardoor eerder tussen wal en schip terecht komen. Tegelijkertijd zijn veel mensen bereid iets voor een ander te doen. Naoberzorg Swolgen verbindt deze twee ontwikkelingen en werkt aan nieuwe vormen van hulp aan elkaar.

 

Onze slogan: Ik bin d'r vur ow, ziede geej d'r vur meej!

Missie – visie

Nederland vergrijst. Dat betekent dat het aandeel ouderen in de samenleving steeds groter wordt. Met de huidige manier waarop de zorg geregeld is, wordt dit op termijn onbetaalbaar. Daarom ontstaan er steeds meer inwonerinitiatieven om mensen in de directe omgeving een handje te helpen: naoberzorg. Bijvoorbeeld door een dorpsgenoot die niet mobiel is naar een dokter, ziekenhuis of therapeut te brengen. Of door iemand te helpen met klusjes in en rond het huis.

Iedereen is belangrijk. Samen bouwen we aan een leefbare en gezonde gemeenschap. Met een luisterend oor voor elkaar en waar we van elkaar kunnen leren.

Doelstelling

Naoberzorg Swolgen is een inwonerinitiatief met als doel de krachten en talenten van inwo-ners in te zetten om dorpsgenoten een steun in de rug te geven en bij elkaar te brengen.

Strategie

Op die manier stimuleren we de zelfredzaamheid van inwoners en zorgen we voor elkaar in onze gemeenschap. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig wonen en hebben ze minder of pas later de (kostbare) professionele hulp nodig van zorgorganisaties. Er ontstaat tijd en aandacht voor dorpsgenoten, jong en oud, om er voor elkaar te zijn. “Ik bin d'r vur ow, ziede geej d'r vur meej" is een treffend gezegde, en: “Daor gaon we vur”.

Huidige situatie

Naoberzorg Swolgen is opgericht in 2017 en in onze beginperiode waren we onderdeel van NaoberzorgPunt Meerlo. Sinds 6-9-2021 zijn we verder gegaan als zelfstandige Stichting

Activiteiten van de organisatie

 • Organiseren Inloopochtenden
 • Contactteam: Intake gesprekken met "Hulpvragers" en Intake gesprekken met "Hulpbieders"; koppelen hulpvragers en hulpbieders.
 • Regelmatig persoonlijk contact met inwoners tijdens moeilijke tijden, zoals b.v. Corona.

Uitwerking activiteiten

Elke donderdagochtend van 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur kan men in het MFA (Multi Functionele Accommodatie) terecht bij het inloopuurtje van Naoberzorg Swolgen. De vrijwilligers staan klaar met een kop koffie en wat lekkers. Hier kan men gezellig een praatje maken en nieuws uitwisselen. De liefhebbers kunnen een spelletje doen of een kaartje leggen. Of men kan zelf een spel meebrengen.

Tijdens de inloopochtend kunnen mensen aangeven dat ze een hulpvraag hebben of hulp kunnen bieden. Deze vraag en/of aanbod wordt neergelegd bij het Contact Team. Er wordt dan een intake gesprek gehouden met de hulpvrager of hulpbieder en vervolgens wordt gekeken of een hulpvrager in contact gebracht kan worden met een hulpbieder. Beiden worden aan elkaar voorgesteld en regelen, indien mogelijk, zelf de details van de "hulp". Regelmatig vindt er evaluatie plaats door het Contact Team m.b.t. de lopende hulpvragen.Tijdens de inloop wordt elke maand één activiteit georganiseerd.

In de wintermaanden is dat Kom op de SOEP, Samen Ontmoeten En Praten. Vrijwilligers maken soep en tijdens de inloop is er eerst een praatje en dan een beweegmoment. Dat variëert van stoelgymnastiek, stoelyoga, tot bewegen op muziek.

In de zomermaanden bezoeken we, indien mogelijk een museum in de buurt of een ander uitstapje.

Mensen die niet zelfstandig naar de inloopochtend kunnen komen worden door vrijwilligers opgehaald en thuisgebracht.

Voor meer info over zorg en hulpmiddelen komt er om de 6 weken een gebiedsmedewerker van de gemeente Horst aan de Maas op bezoek. Zij verstrekt informatie en gaat in gesprek met de bezoekers, dit kan in de groep of individueel of men maakt hiervoor een afspraak, als men daar prijs op stelt.

Bijzondere activiteiten worden aangekondigd in het dorpsblad “De Haverkist” en op de website: www.naoberzorgswolgen.nl

Toekomst

Leefbaarheid in het Dorp, zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, je eigen beslissingen kunnen blijven nemen, daar wil Naoberzorg een bijdrage aan leveren. Als Naoberzorg zijn we voortdurend aan het meedenken om dit te kunnen realiseren. Veel mensen kunnen niet meer ver lopen of fietsen, zijn afhankelijk van anderen met vervoer. Maar hoe fijn is het om er op uit te kunnen gaan Samen! Daar zal ook de Duo fiets een belangrijke bijdrage voor gaan leveren.

Organisatie

Naoberzorg Swolgen is sinds 6 september 2021 een zelfstandige stichting.

KvK nummer: 83828559

RSIN nr.: 86300278

Bankrekeningnr.: NL76 RABO 0319 7408 54

Bestuur

 • Voorzitter: mevr. Marion Huijs
 • Secretaris: mevr. Jacqueline van Horck
 • Penningmeester: mevr. Ineke Vermeulen
 • Bestuurslid: mevr. Mia Janssen
 • Bestuurslid: dhr. Sjoerd van Staveren

werknemers

We hebben geen werknemers en werken alleen met vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de bestuursleden, gastvrouwen en voor alle mensen die onze Stichting een helpende hand bieden.

Financiën

De Gemeente Horst aan de Maas verstrekt ons een exploitatiesubsidie. Hiermee kunnen we de kosten dekken voor de huur van de MultiFunctioneleAccommodatie in Swolgen, de koffie/thee, vergoeding autokosten, en andere kosten die gemaakt worden bij de diverse activiteiten.

Voor overige projecten zijn we grotendeels afhankelijk van sponsoren en subsidies.

 

 Verslag van uitgevoerde activiteiten - jaarverslag 2021:

 

In januari hebben we geen activiteiten ondernomen vanwege de corona (de eerste inloopochtend kon hierdoor pas weer op 3 juni).

In februari zijn we gestart met de voorbereidingen voor het oprichten van een eigen Stichting. 14 februari hebben we samen met de Carnavalsvereniging een actie ondernomen. Dit om de oudere en eenzame mensen, waarvan we dachten dat ze het nodig hadden, te verblijden met een bezoek aan de deur met ‘n tasje met lekkere dingen. Dit was mede gesponsord door de Dorpsraad en supermarkt Jan Linders in Tienray.

Op 23 april nogmaals een actie gedaan voor de oudere en eenzame mensen uit Swolgen. We hebben de mensen een pasteitje met ragout aan de deur gebracht en het gesprek aangegaan. De ragout werd gemaakt door restaurant Bram eten/drinken uit Swolgen en supermarkt Jan Linders in Tienray sponsorde gedeeltelijk de pasteitjes.

Op 3 juni konden we voor het eerst weer een inloopochtend organiseren die druk werd bezocht! Ook kwam Annette Engels (gebiedsmedewerker Horst aan de Maas) op bezoek om met de mensen te praten. Op 17 juni weer een beweegmoment gedaan tijdens de wekelijkse inloopochtend olv Maxime Wins (beweegcoach). We hebben 4 inloopochtenden georganiseerd. We zijn gestart met de behoefte peilen of er interesse is voor het aanschaffen van een duo-fiets voor de inwoners van Swolgen.

1 juli zijn we voor het jaarlijks uitstapje naar de Rozenhof in Lottum geweest. De gasten hebben er volop van genoten! Annette Engels is opnieuw op bezoek geweest. We hebben 5 inloopochtenden georganiseerd. Met de gastvrouwen zijn we als dank voor hun inzet op 5 juli naar ijssalon Clevers in Tienray geweest.

In augustus bleven de inloopochtenden druk bezocht er is duidelijk behoefte aan samenzijn. Iedere derde donderdag van de maand is het Beweegmoment olv Maxime Wins. We hebben 4 inloopochtenden georganiseerd.

In september stond het Beweegmoment in het teken van naar buiten gaan, dus buiten bewegen In het nieuwe beweegpark naast de locatie van de inloopochtend. Annette Engels is opnieuw op bezoek geweest tijdens een van de 5 inloopochtenden.
Op 6 september is de Stichting Naoberzorg Swolgen een feit.
Op kermisdinsdag 28 september hebben we in de tent een gezellige middag met muziek georganiseerd voor alle ouderen van Swolgen.

In oktober is weer een Kom in Beweging en op de Soep georganiseerd, dus het maandelijkse beweegmoment en daarna gezamenlijk soep eten, gemaakt door vrijwilligers. Op 28 oktober heeft Jan Poels (medewerker van de  gemeente Horst aan de Maas) uitleg geven over hoe te bewegen en te voorkomen dat je valt. We hebben 4 inloopochtenden georganiseerd. Een mbo-student is bij de Naoberzorg haar maatschappelijke stage gestart.

11 november zijn we op bezoek bij Kindcentrum Stip, waar de gasten worden rondgeleid op de nieuwe basisschool en BSO. 18 november is er weer Kom op de Soep en in Beweging. We hebben 4 inloopochtenden georganiseerd.

Op 2 december is er nog Sinterklaas gevierd op de inloopochtend, maar op 17 december was er weer een lockdown. We hebben 3 inloopochtenden mogen organiseren. Voor Kerstmis is er bij alle oudere en eenzame mensen uit het dorp een kerstkaart gebracht. De vrijwilligers zijn bedankt met een kerststukje.

We zijn volop bezig met het aanvragen van fondsen voor de Duo fiets. Er zijn gemiddeld 18 gasten op een inloopochtend. De aanvragen voor hulp waren minimaal dit jaar ivm corona.

 

Financieel overzicht 2021:

 

Financieel overzicht Naoberzorg Swolgen 2021  
           
UITGAVEN    begroot   gebruikt  saldo  
Huisvestiging kosten MFA  €                3.500,00  €               2.281,00  €                1.219,00 huur, koffie en thee
Telefoonkosten  €                    100,00  €                     89,00  €                      11,00 telefoon abonnement
Website hosting  €                    200,00  €                   212,00  €                     -12,00  
Bankkosten  €                    150,00  €                     97,00  €                      53,00  
Promotie- en Publicatiekosten  €                    100,00  €                     58,00  €                      42,00 dorpsblaadje, KvK
Administratiekosten  €                    100,00  €                   109,00  €                       -9,00 papier, inktcatridge
Scholing    €                    500,00  €                            -    €                    500,00 door Corona nu gepland in 2022
Vrijwilligerskosten  €                    750,00  €                   737,00  €                      13,00 bedankje voor alle vrijwilligers
Reiskosten  €                    150,00  €                     70,00  €                      80,00 km vergoeding
Onvoorziene kosten  €                    200,00  €                   645,00  €                  -445,00 Oprichten eigen Stichting
Activiteit met de basisschool  €                             -      €                             -    
Activiteiten inloopochtenden  €                1.000,00  €                   812,00  €                    188,00 knutselspullen, koekjes, beweegcoach
Overige Activiteiten  €                    250,00  €                   300,00  €                     -50,00 Corona-, Carnaval-, Kermisactiviteit
           
TOTAAL UITGAVEN  €          7.000,00  €         5.410,00  €          1.590,00  
           
INKOMSTEN        
Subsidie Gemeente Horst 2020  €                7.000,00      
           
TOTAAL     €          7.000,00  €                    -    €          7.000,00