Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

swolgen luchtfoto 2

Natuurlijk zijn er al initiatieven in Swolgen waarbij mensen elkaar helpen. Toch ervaren veel mensen nog steeds een hoge drempel om een ander om hulp te vragen, al is het maar voor iets kleins. Voor mensen zonder een sociaal netwerk is die stap soms nog moeilijker.

Swolgen bestaat uit een dorpskern en de gehuchten Legert, Osterbos, Gun, Donkerhoek en Hulst. De bewoners vormen, van vroeger uit, een hechte gemeenschap. Ze hadden elkaar nodig als buur, “naober”. Het lijkt iets van lang geleden maar we zien dat burenhulp nu steeds meer nodig is. 

Andersom is het ook niet altijd makkelijk om hulp aan te bieden. Want hoe weet je of iemand jouw hulp kan gebruiken? En stelt de ander jouw aanbod wel op prijs? Mensen die willen helpen, willen zich niet aan een ander opdringen.

Zo is het idee ontstaan Naoberzorg Swolgen op te richten. We spelen in op de vraag om hulp en ondersteuning én de bereidheid van mensen om iets voor een ander te doen.