Tel: 06-13726280     Mail: info@naoberzorgswolgen.nl 

Ik bin d’r vur ow,

                           ziede geej d’r vur meej.

MathCraenmehrOp dinsdag 1 oktober is er een speciaal programma in de feesttent voor alle senioren van Swolgen, aangeboden door Naoberzorg Swolgen. Vanaf 14.30 uur staat in de feesttent een kopje koffie of thee klaar voor alle senioren. De Volksdansgroep Swolgen zal enkele mooie volksdansen uitvoeren, waarna een optreden van Math Craenmehr volgt.

We kunnen net als vorig jaar, genieten van zijn muziek en iedereen wordt uitgenodigd om samen met hem liedjes te zingen. Daarna kan iedereen vanaf 16.00 uur deelnemen aan de Kermisbarbecue. Indien je niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de feesttent te komen, bel dan het nummer van Naoberzorg: 06 1372 6280. Vrijwilligers zorgen dat ook jij erbij kunt zijn.